Friday, July 20, 2007

Hari- hari Dalam Islam

Sahabat-sahabat Nabi SAW telah bertanya akan hari-hari yang tujuh,Sabda Nabi,

Jumaat
Hari Jumat adalah hari yang baik untuk mengadakan perhubungan danpernikahan.SabtuHari Sabtu adalah di namakan sebagai hari tipu daya, kerana pada hariitu orang-orang kafir Quraish telah mengadakan tipu daya pada perjanjianDarrunNadwah.

Ahad

Hari Ahad adalah hari yang baik untuk bertanam dan membuat binaan,keranapada hari Ahad Allah memulakan menciptakan dunia dan membangunnya.

Isnin
Hari Isnin adalah hari yang baik untuk musafir dan untuk berniaga,keranabahawasanya pada hari Isnin Nabi Syith telah musafir dalam urusanperniagaandan beliau banyak mendapatkan keuntungan dari perniagaannya.

Selasa
Hari Selasa adalah hari berdarah, kerana pada hari itu, bermulanya SitiHawaberhaid, dan pada hari itu pula mula-mula terjadinya pembunuhan anakNabiAdam iaitu Qabil membunuh Habil.

Rabu
Hari Rabu adalah hari kebinasaan yang berkekalan, kerana pada hari ituAllahSWT menenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya. Kaum Samud dan kaum 'Adyangmereka itu adalah kaum Nabi Saleh, juga di binasakan oleh Allah padahariRabu.

Khamis
Hari Khamis adalah hari yang baik untuk menuntut sekalian hajat,keranabahawasanya Nabi Ibrahim AS pergi ke istana raja Mesir, maka rajaMesirmenunaikan hajatnya dan mengembalikan isterinya Siti Sarah.

No comments: